زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی خاور روستای مشیران، شمال مشکین شهر.

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 247

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI40_097

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

منطقه مورد مطالعه، دربردارنده گدازه های آتشفشانی با ترکیب پیکروبازالت، بازالت، تفریت بازانیت، تراکی بازالت، بازالتیک تراکی آندزیت، فنوتفریت، تفروفنولیت، تراکی آندزیت، تراکیت و برشهای اپیکلاستیک و هیالوکلاستیک است. گدازه های مورد نظر، بافت پورفیریک و مگاپورفیریک با خمیره میکروکریستالین، هیالومیکروکریستالین، میکرولیتیک و تراکیتی دارند. در نمودارهای تمایز ماگمایی، این گدازه ها روند ماگمایی آلکالن تا شوشونیتی (ترانزیشنال-پتاسیک ) نشان میدهند. در الگوهای عنکبوتی به هنجار شده با مقادیر گوشته اولیه، تهی شدگی از عناصر Rb، Nb ، Ta، Ti و P داشته و دارای غنی شدگی از عناصر Cs، Th، U ، La، K و Zr هستند ، که نشانگر آن است که سنگ مادر این گدازه ها، با مولفه های فرورانش متاسوماتیتی شدهاند. به نظر میرسد پس از بسته شدن پوسته اقیانوسی طی کرتاسه بالایی و برخورد پلیت عربی با اوراسیا، این گدازه ها در محیط کششی برخوردی تا پسابرخورد و از ذوب بخشی گوشته لیتوسفری زیر قاره حاصل شدهاند.

Authors

امیر شهریاری

کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

مرتضی خلعت بری جعفری

دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

محمد فریدی

کارشناس، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تبریز