سیستم مانیتورینگ ئی سی جیی از راه دور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEAMCONF02_002

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

Abstract:

پژوهش تبیین می نماید، فاصله فیزیکی بین بیمار و درمانگاه یکی از مهمترین عامل تاخیر حضور بیمار جهت انجام مراقبت بهداشتی است، دراین مقاله به بررسی کاربرد اینترنت اشیا در حوزه مراقبت های بهداشتی پرداخته شده و سیستمی را برای نظارت بر ئی سی جیی بیمار ازراه دور پیشنهاد نموده است، هدف از این پژوهش طراحی سیستم مانیتورینگ ئی سی جیی برای نظارت مراقبت بهداشتی از راه دور بوده که هزینه ساخت کمتری نسبت به دستگاه های مشابه دارد، در این پژوهش از روش جامعه آماری، نمونه آماری، نمونه گیری و ابزار فضای مجازی ، بررسی روایی و پایایی، و تجزیه و تحلیل تشخیص با تجزیه و تحلیل مکانی استفاده شده ، و به پژوهش سیستم مانیتورینگ ئی سی جی ا ز راه دور ، پرداخته شده است، بدیهی است، روش بنیادی و کاربردی در پژوهش جاری تاثیر گذار رکنی است، یافته ها عبارتند از، پیاده سازی سیستم پیشنهادی، قطعات سخت افزاری(رزبری پای، آردینو، سنسور نوار قلب آی دی)، اجزای نرم افزار، معادلات ریاضی، ارزیابی تجربی،، تجزیه و تحلیل، نتیجه حاکیست، سیستم نظارت بر ئی سی جیی بیمار از راه دور مبتنی بر اینترنت اشیا کم هزینه و برای نظارت بر ئی سی جیی بیماراز دور پیشنهاد شده است. در سیستم پیشنهادی، بیوسیگنال ها از بدن بیمار با استفاده از حسگر ئی سی جیی جمع آوری می شوند و به وسیله شبکه فرستاده می شوند تا توسط پزشک یا افراد مجاز دیگرتوسط یک پلتفرم از وب سایت خاص توسط رایانه ،تلفن همراه، لب تاب، تلوزیون اینترنتی دریافت و تجز یه و تحلیل شوند.

Keywords:

سیستم مانیتورینگ الکتروکاردیوگرافی , مانیتورینگ ئی سی جیی , سیستم پایش ئی سی جیی

Authors

رضا علیپور

پژوهشگر