روند تغییرات هندسی رودخانه قره چای در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MMWS-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1401

Abstract:

رودخانه ها سیستم های پویایی هستند که مرزهای جانبی و مشخصات ریخت شناسی آن ها در طول زمان و به طور پیوسته در حال تغییر است. خصوصیات ریخت شناسی رودخانه ها به واسطه ویژگی پویای آن، همواره دچار تغییر هستند. این گونه تغییرات می تواند بر سازه های بناشده در حاشیه رودخانه ها، زمین های کشاورزی و غیره آثار منفی بگذارد. در این پژوهش، ریخت شناسی قسمتی از رودخانه قره چای در استان مرکزی شهرستان خنداب از بالای روستای شاوه تا پایین روستای فاراب، به طول ۱۲ کیلومتر بررسی شده است. عکس های هوایی سال ۱۳۴۷ و تصاویر ماهواره ای استخراج شده از سنجنده لندست سال ۱۴۰۰ در محیط نرم افزار ArcGIS۱۰.۲ رقومی شده است. در مرحله بعد در محیط نرم افزاری Auto Cad متغیرهای هندسی رودخانه مانند طول موج، طول دره، ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی و شعاع دایره مماس بر قوس ها، برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره های مماس بر قوس رودخانه اندازه گیری شده است. با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل های آماری بر روی متغیرهای هندسی صورت گرفته است. نتایج مطالعه این متغیرها و مقایسه آن ها در دو بازه زمانی مورد بررسی نشان می دهد در این محدوده تعداد ۲۳ پیچان رود از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۴۰۰ وجود داشته است. تعداد پیچان رودها از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۴۰۰ تغییر نکرده است. الگوی کلی رودخانه از سال ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰ تغییر عمده ای نداشته است و الگوی رودخانه همواره از نوع سینوسی است. فقط در بعضی مسیرها پیچ رودخانه به سمت راست یا چپ کشیده شده یا عرض رودخانه تغییر کرده است. محاسبه مقادیر متغیرهای هندسی بازه مورد مطالعه در دو دوره و مقایسه آن ها با یکدیگر نشان داد که تغییرات عمده ای در پروفیل طولی و مقدار پارامترها دیده نمی شود، شکل و پلان رودخانه تغییرات زیادی نداشته است. تغییرات، حالت بهنجار دارد که گویای روند منظم و مشخص در عوامل تاثیرگذار بر فعالیت های ریخت شناسی رودخانه است.

Authors

امیر مرادی نژاد

استادیار/ گروه حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

سید احمد حسینی

استادیار/ گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آزادی وش، ز.، و مومی پور، م. (۱۳۹۸). بررسی تغییرات ...
 • المدرسی، س.ع.، خبازی، م.، اولیایی، ع.، و شهبازی، م. (۱۳۹۷). ...
 • تلوری، ع. (۱۳۸۳). اصول مقدماتی مهندسی و ساماندهی رودخانه. پژوهشکده ...
 • جواهری طهرانی، م.، موسوی، س.ف.، و حسینی، خ. (۱۳۹۵). مطالعه ...
 • حسینی، س.ج. (۱۳۹۴). بررسی عوامل موثر در تکامل پیچان رودی ...
 • دولتی، ج. (۱۳۸۷). بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی بخش میانی رودخانه اترک ...
 • رضایی، ح.، قره باغی، پ.، خانی تملیه، ذ.، و میرعباسی ...
 • شرفی، س.، شامی، ا.، و یمانی، م. (۱۳۹۳). بررسی تغییرات ...
 • شریفی پیجون، م.، و پرنون، ف. (۱۳۹۶). ارزیابی و تحلیل ...
 • مددی، ع.، بهشتی، جاوید، ا.، و فتحی، م.ح. (۱۳۹۴). آشکارسازی ...
 • مرادی­چونقرالو، پ.، نظرنژاد، ح.، و اسدزاده، ف. (۱۴۰۱). مقایسه توزیع ...
 • مرادی نژاد، ا.، و حسینی، س.ا. (۱۴۰۲). بررسی ظرفیت برداشت ...
 • مومنه، ص. (۱۴۰۱). مقایسه عملکرد مدل های هوش مصنوعی با ...
 • یمانی، م.، دولتی، ج.، و زارعی، ع. (۱۳۸۹). تاثیرگذاری عوامل ...
 • Abate, M., Nyssen, J., Steenhuis, T.S., Moges, M., Tilahum, SA., ...
 • Almodaresi, S., Khabazi, M., Olyaee, A., & Shahbazi, M. (۲۰۱۸). ...
 • Azadivash, Z., & Mumipour, M. (۲۰۱۹). Study of geomorphic changes ...
 • Bawa, N., Jain, V., Shekhar, Sh., Kumar, N., & Jyani, ...
 • Dowlati, C. (۲۰۰۸). Investigating geomorphological changes in the middle part ...
 • Hosseini, S.J. (۲۰۱۴). Investigating the effective factors in the development ...
 • Javaheri Tehrani, M., Mousavi, F., & Hosseini, Kh. (۲۰۱۶). Morphologic ...
 • Kessler, A.C., Gupta, S.C., & Brown, M.K. (۲۰۱۳). Assessment of ...
 • Madadi, A.S., Beheshti Javid, A., & Fathi, M. (۲۰۱۵). Detection ...
 • Maqsoudi, M., Sharafi, S., & Maghami, Y. (۲۰۱۰), Changes in ...
 • Minghui, Y., Hongyan, W., Yanjie, L.. & Chunyan, H. (۲۰۱۰). ...
 • Momeneh, S. (۲۰۲۲). Performance comparison of artificial intelligence models with ...
 • Moradi Chonghoralu, P., Nazarnejad, H., & Asadzadeh, F. (۲۰۲۲). Comparison ...
 • Moradinejad, A., & Hoseini, S. (۲۰۲۳). Investigation of sand harvesting ...
 • Pan, S. (۲۰۱۳). Application of remote sensing and GIS in ...
 • Ramos, J., & Gracia, J. (۲۰۱۲). Spatial-temporal fluvial morphology analysis ...
 • Rezaie, H., Garebaghi, P., Khani Temeliyeh, Z., & Mirabbasi-Najafabadi, R. ...
 • Rozo, M.G., Nogueira, A.C.R., & Carlomagno, S.C. (۲۰۱۴). Remote sensing-based ...
 • Sharafi, S., Shami, A., & Yamani, M. (۲۰۱۴). Investigation of ...
 • Sharifi Paichoon, M., & Parnoon, F. (۲۰۱۷). The study and ...
 • Singh, M. (۲۰۱۴). Morphology changes of Ganga river over time ...
 • Telvari, A. (۲۰۰۴). Preliminary principles of river management and engineering. ...
 • Uddin, H., Shrestha, B., & Alam, M.S. (۲۰۱۱). Assessment of ...
 • Yamani, M., Dowlati, J., & Zarei, A. (۲۰۱۱). Hydro geomorphic ...
 • نمایش کامل مراجع