خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 474
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 282
رتبه علمی در کل کشور: 431
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 33
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

مدل سازی رسوب معلق رودخانه با استفاده از داده کاوی نوشته امیر مرادی نژادتعیین شاخص های مدیریت آبیاری در تولید هلو و شلیل در کشور نوشته مصطفی گودرزیمدل سازی برآورد میزان رسوب معلق رودخانه با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و روش گروهی کنترل داده ها نوشته امیر مرادی نژادارزیابی روش های محاسبات نرم در برآورد رسوب معلق رودخانه (ایستگاه حسن آباد رودخانه تیره) نوشته امیر مرادی نژادبررسی تاثیر چهار روش آبیاری بر میزان خسارت علف های هرز، کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch) و بیماری سوختگی باکتریایی در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) نوشته مصطفی گودرزی و صدیقه اشتری و مریم حاتم آبادی فراهانیاثر منبع و مدت زمان تغذیه اسید چرب امگا-۳ و امگا-۹ محافظت شده بر بیان برخی از ژن های دخیل در سوخت و ساز چربی در بره های پرواری نوشته آزاده میرشمس الهیشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت نکردن جوامع روستایی در طرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: آبخیز بزیجان- استان مرکزی) نوشته علی اکبر داودی راد و مجتبی نجمیبررسی ویژگی های خاک و عوامل فیزیوگرافی موثر در استقرار گونه لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان نوشته حمیدرضا میرداوودیتاثیر روشهای خاکورزی حفاظتی بر مقدار ماده آلی خاک و شاخصهای انرژی در کشت لوبیا (مطالعه موردی شهرستان اراک) نوشته ابوالفضل هدایتی پور و منا طهماسبی و مصطفی گودرزیاثرات سیلیکات پتاسیم و قارچ مایکوریزا بر صفات مورفولوژیکی گیاه (Matthiola incana) تحت تنش خشکی نوشته عباس میرزاخانیاثر تنش خشکی بر شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در ژنوتیپ های لوبیا سفید نوشته محمد رضا لک و بهروز اسدی و حمید رضا دریارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت زرندیه ساوه نوشته علی اکبر داودی رادتعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور نوشته مصطفی گودرزیمعرفی ارقام مناسب در تحقیقات صنوبر استان مرکزی نوشته غلامرضا گودرزیبررسی پراکنش پده زارها در استان مرکزی نوشته غلامرضا گودرزیاصلاح مراتع تخریب شده در مناطق نیمه استپی استان مرکزی نوشته حمیدرضا میرداودی و ضیاء آزدوارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه های شور نوشته علی فراهانیبررسی مقاومت ۲۱ کلن صنوبر تاج بسته به آفات و وضعیت کیفی آنها در طرح سازگاری (پوپولتوم مقایسه ای) در استان مرکزی نوشته غلامرضا گودرزیبررسی پراکنش گونه های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی نوشته حجت اله زاهدی پور و حمیدرضا میرداودی اخوان و غلامرضا گودرزی و ضیاء آزدوکنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید نوشته صدیقه اشتری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی در استان مرکزی (1368)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخهای کاشت و میزان بذر بر عملکرد گندم نوید در استان مرکزی (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش تحقیقات خاک و آب (1375)برنامه کار سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و چغندرقند (1372)بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر ویژگیهای زراعی و مرفولوژیکی ارقام آفتابگردان سال: ‮‭1373-1375‬ (1376)گزارش پژوهشی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گلرنگ پاییزه (1376)تعیین نیاز ذرت دانه ای به ازت و فسفر دراستان مرکزی (شهرستان اراک) (1376)گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم (1381)گزارش نهایی طرح بررسی تاریخ کاشت و تراکم بوته در شرایط هیرم کاری، برروی عملکرد لوبیا چیتی خمین (1376)بررسی فراوانی و پراکنش اکینوکوکوزیس در نشخوارکنندگان و سگ سانان اهلی و وحشی و شناسایی آلودگی انسان در شهرستان اراک (1378)بررسی ساختار تولید وعوامل موثر بر عرضه محصول وتقاضای نهاده های بکار رفته در کشت گندم دیم استان مرکزی (1379)گزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر(غلات) مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (1379)گزارش روابط آبی در گلهای شاخه بریده (1380)آبیاری لوبیا (1381)تغذیه و آبیاری چمن (1381)گزارش نهایی طرح بررسی و انتخاب در نسلهای در حال تفرق لوبیا‭(F2)‬ (1381)گزارش نهایی طرح بررسی در نسلهای دو رگ در حال تفکیک ارقام لوبیا ‭(F2)‬ (1381)گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ غلات مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (1381)بررسی ارقام و لاین های لوبیا سفید، قرمز و چیتی در بلوک های دورگ گیری و نسل ‭F1 ‬و(‮‭1380-1377‬ ‭(F2-F5‬ (1382)بررسی و سلکسیون انفرادی در توده های شبدر ایرانی در استان مرکزی (1383)سلکسیون توده ای در توده یونجه همدانی بومی استان مرکزی (1383)ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین گزارش سال‮‭81-82‬ (1383)ارزیابی و مقایسه عملکرد مقدماتی لاین های لوبیا چیتی (1384)اثر فصل برداشت، تنظیم کننده های رشد و غلظت ساکارز بر ریز ازدیادی گیاه سوسن چلچراغ (1384)بررسی امکان جایگزینی پیت با موادآلی مختلف در بسترهای کشت گیاهان گلدانی پتوس و دیفن باخیا و مقایسه اقتصادی آن (1384)بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم برخصوصیات کمی و کیفی گلایل (1384)بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی میخک (1384)جزوه درسی عملی میکروب شناسی برای دوره های علمی کاربردی بهداشتیار دامپزشکی (1385)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به صورت زیر است: