ارائه الگوی انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDJ-12-3_017

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1401

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه به انجام رسیده است. این تحقیق از نظر هدف توسعه ای - کاربردی، از نظر داده ها آمیخته- اکتشافی و از نظر ماهیت پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق در مرحله کیفی خبرگان حوزه انطباق فرهنگی دانشجویان بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری هدفمند ۲۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری دانشجویان پزشکی دانشگاه سیچنوا روسیه در سال ۲۰۲۰ بودند که از بین آن ها ۲۷۸ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق در مرحله اول کیفی، تحلیل تم (مصاحبه) و مرحله دوم کمی (پرسشنامه) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار Maxqda و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب ابعاد عوامل فردی، عوامل تحصیلی، عوامل روانی و عاطفی، عوامل فرهنگی، عوامل حمایتی، عوامل اجتماعی، چالش های ارتباطی، عوامل تعاملی، تجربیات قبلی و مداخلات دولتی و بوروکراتیک بیشترین تاثیر را بر انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه دارند. با توجه به نتایج به دست آمده الگوی پیشنهادی انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه ارائه شد.

Authors

مرجان پورصفوی

دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم. ایران.

کرم اله دانش فرد

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ناصر میرسپاسی

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

رضا نجف بیگی

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alsahafi N, Shin S C. (۲۰۱۹). Factors affecting the academic ...
 • Ando S. (۲۰۱۴). Bidimensional Acculturation and Psychosocial Adaptation among First-Generation ...
 • Ayoob M, Singh T, Jan M. (۲۰۱۱). Length of stay, ...
 • Berry J W. (۱۹۹۷). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: ...
 • Berry J W. (۲۰۰۶). Contexts of acculturation. The Cambridge handbook ...
 • Berry J W. (۲۰۰۸). Globalisation and acculturation. International journal of ...
 • Charatpinit S. (۲۰۱۳). Factors affecting cross-cultural adaptation of Koreans in ...
 • Chen L, Hanasono L K. (۲۰۱۶). "The Effect of Acculturation ...
 • Chow H P. (۲۰۰۶). Vietnamese-Canadian university students in Regina: Socio-cultural ...
 • Farajzadeh Sh, Kashif S.M, Aghapour S.M. (۲۰۱۵). Identifying and analyzing ...
 • Gadicanst W.B. (۲۰۱۷). Theorists on Intercultural Relations, translated by Hassan ...
 • Hammer M R, Gudykunst W B, Wiseman R L. (۱۹۷۸). ...
 • Hammer M R, Wiseman R L, Rasmussen J L (et ...
 • Hormateizadeh A. (۲۰۱۵). Some social factors related to the cultural ...
 • Jamshidiha GH, Anbari M. (۲۰۰۴) Social affiliation and its effects ...
 • Kang S, Yossuck P, Panyadee C (et al). (۲۰۱۹). Influencing ...
 • Keeley T D. (۲۰۱۴). Psychological traits affecting both cultural adaptation ...
 • Kim Y Y. (۲۰۱۷). Cross-cultural adaptation. In Oxford Research Encyclopedia ...
 • La Garza A, Ono K. (۲۰۱۵). Retheorizing adaptation: Differential adaptation ...
 • Latipov Z A, Ziyatdinov A M, Demidova L A (et ...
 • Li A, Gasser M B. (۲۰۰۵). Predicting Asian international students' ...
 • Maringe F, Foskett N. (۲۰۱۲). Globalization and internationalization in higher ...
 • Molaiea H. (۲۰۱۸) Factors Affecting Intercultural Adaptation of Foreign Students ...
 • Ong A S, Ward C. (۲۰۰۵). The construction and validation ...
 • Padilla A M, Perez W. (۲۰۰۳). Acculturation, Social Identity, and ...
 • Pancheshmeh F. (۲۰۱۴). Comparison of value systems (acculturation) and compatibility ...
 • Pedersen P B. (۱۹۹۱). Multiculturalism as a generic approach to ...
 • Preston J. (۲۰۱۵). Immigrants fitting in to US, report says. ...
 • Ren P, Mao S. (۲۰۱۷). Factors affecting the cultural adaptation ...
 • Rienties B, Tempelaar D. (۲۰۱۳). The role of cultural dimensions ...
 • Rui J R, Wang H. (۲۰۱۵). Social network sites and ...
 • Sambasivan M, Sadoughi M, Esmaeilzadeh P. (۲۰۱۷). Investigating the factors ...
 • Schultz D, Schultz S.A. (۲۰۰۹). Personality Theories (۱۰th edition), translated ...
 • Shahbani Varki M, Nasser Al-Memar K. (۲۰۱۷). Investigating the Impact ...
 • Simic-Yamashita Mira, Tanaka T. (۲۰۱۰). Exploratory Factor Analysis of the ...
 • Smith R A, Khawaja N G. (۲۰۱۱). A review of ...
 • Triandis H C, Bontempo R, Villareal M J (et al). ...
 • Triandis H C. (۱۹۹۴). Culture and social behavior. New York: ...
 • Van Vianen, A., De Peter, I., Kristof, B.A., & Johnson, ...
 • Wang C C D, Mallinckrodt B. (۲۰۰۶). Acculturation, attachment, and ...
 • Wang K Y. (۲۰۱۸). Online Ethnic Media Consumption, Acculturation, and ...
 • Westwood M J, Barker M. (۱۹۹۰). Academic achievement and social ...
 • Wilson C. (۲۰۱۱). Developing a coaching culture. Industrial and Commercial ...
 • Windiarti I S, Ferris T L, Berryman M J. (۲۰۱۴). ...
 • Yarmohammadzadeh P, Dadashzadeh M. (۲۰۱۵). Investigating the role of cultural ...
 • Yemeni Sorkhabi M, Teymouri M. (۲۰۱۵). Educational status of foreign ...
 • نمایش کامل مراجع