مروری بر کاربرد مدل سازگاری روی در بیماران قلبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 280

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF10_054

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

مقدمه: بیماری قلبی از جمله بیمارهای رایج هستند که سالانه سبب مرگ تعداد زیادی از بیماران میشوند. این بیماریها بر روی عملکرد جسمی و سلامت روان بیمار تاثیر مستقیم دارند از این رو جهت سازگاری بیمار با شرایط الگوهای سازگاری مختلفی توسعه داده شده اند. در این اثر مقالات مختلفی که در حوزه سازگاری روی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C/">مدل سازگاری روی بر روی بیماران قلبی صورت گرفته بود بررسی شد.روش تحقیق: از بین بیش از پنجاه مقاله مورد بررسی در نهایت ۱۶ مقاله با موضوع سازگاری روی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C/">مدل سازگاری روی و رفتار بیماران قلبی انتخاب گردید. مقالات بر حسب نگاه به موضوع به سه دسته اصلی (رفتار شناسی بیمار، بررسی میزان اثر بخشی الگوی روی و طراحی الگوی سازگاری) تقسیمبندی شدند. و نتایج مربوط به ارزیابی این مدلها استخراج گردید. این مقاله به روش مروری تدوین گردیده است و برای جستجو از پایگاه های داده مربوط به انتشارات مقاله های پرستاری بهره گرفته شده است.یافته ها : مسئله تطابق بیمار با شرایط جدید پس از عارضه قلبی بسیار مهم است مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده و همه نتایج اثر بخشی الگوی سازگاری روی را به اثبات رسانده است.نتایج: عدم سازگاری بیمار با شرایط پس از عارضه قلبی یک عامل منفی در روند بهبود بیماری است. اجرای الگوی مطالعه روی سبب بهبود چشمگیر وضعیت بیماران قلبی شده است. همچنین در اجرای طرح سازگاری روی توجه به ویژگیهای فرهنگی و بومی هر منطقه ضروری است.

Authors

زهرا بهرامی علی آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران

الهام ایمانی

گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایرانPh.D