مروری بر اتانازی از منظر اسلام

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 268

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF10_064

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

انسان ها در طول زندگی ممکن است دچار بیماری های غیرقابل درمان جسمی و روحی شوند که باعث رنج و عذاب بی شماری برای بیمار و خانواده و همچنین هزینه های سنگینی برای بخش درمان شود و در نهایت منجر به مرگی دردناک گردد. از این رو اتانازی یا قتل از روی دلسوزی می تواند مورد توجه بیمار، خانواده ی بیمار یا پزشکان شود. اتانازی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات به صورت فعال۵ داوطلبانه، غیر فعال داوطلبانه، فعال غیر داوطلبانه، غیرفعال غیر داوطلبانه، اتانازی اجباری، خودکشی با همکاری پزشک که در این مقاله که یک مطالعه مروری استبه تعریف۵ ابعاد مختلف اتانازی و بررسی دیدگاهای موافق و مخالف پرداخته شده است. از منظر قرآن کریم شان و کرامت انسانی و حق حیات برای انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هیچ کسی نمی تواند آن را از خود و یا دیگری سلب نماید، حتی رضایت مقتول نیز نمی تواند دلیل موجهی برای انجام این امر باشد. اتانازی فعال یا غیرفعال با انگیزه ترحم و دلسوزی قتل نفس محسوب می شود و با جوامع اسلامی سازگاری ندارد و برای آن مجازات و قصاص در نظر گرفته شده است. اما در بعضی از کشورها مثل سوئیس، بلژیک وکانادا و غیره این امر پذیرفته شده است و درسطح بین الملی کانادا اولین کشوری بوده است که به پرستاران و پزشکان اجازه داده که اتانازی اجرا شود.

Authors

پونه یوسفی

مربی پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

مرضیه باصری سلمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

پریسا قبادی

دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران