بررسی کتیبه های کوفی مسجد جامع قزوین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFNASHR01_038

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

مسجد جامع عتیق قزوین مانند، سایر مساجد، جامع کشور، از ابهت خاصی برخوردار است. این مسجد از نوع مساجد چهار ایوانی است و شکل مربع مستطیل، شرقی - غربی و گنبدی، خربزه ایی دارد. کتیبه های خاص آن، از نظر سبک هنری، نگارش و مفاهیم، در هنر خوشنویسی و معماری جایگاه خاصی دارد.این مقاله با هدف بازشناسی و بررسی زیباشناختی، کتیبه های مسجد۔ جامع به طور عام و شبستان مسجد را به طور خاص مورد مطالعه قرار می دهند .با مطالعه و تجزیه و تحلیل کتیبه های مسجد جامع قزوین می توان به زیبایی، فصاحت کلام محتوا و صنعت ادبی آنها دست یافت و به واقعیت های هنری بکر و اصیل کتیبه ها پی برد.در این مقاله، پیشینه تاریخی شهر قزوین بررسی می شود و در تحلیلی مبسوط به معماری دوران صفویه و معرفی توصیفی مسجد جامع قزوین پرداخته می شود. همچنین هر یک از کتیبه های مسجد، اعم از آیات قرآن و احادیث و ادعیه معرفی و بررسی می شود.روش تحقیق به صورت تاریخی، تحل یلی و توصیفی بوده و اطالعات از بررسی اسناد و همچنین به صورت میدانی گردآوری شده است

Authors

علی محمودی عالمی

استادیار گروه هنر دانشگاه مارلیک نوشهر

مهدخت آبفروش ها

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران باستان