جایگاه مجموعه معماری آرامگاهی شیخ جام در معماری عرفانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEZAREH01_106

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

مجموعه شیخ جام در شهرستان تربت جام موزه ای است که از دوران سلجوقی تا قاجار آثاری به یادگار دارد. که شامل بخش های مختلفی می شود. از جمله: مسجد کرمانی، مسجد عتیق، مسجد جامع نو، گنبد فیروزشاهی و آرامگاه شیخ جام. هدف مقاله بررسی جایگاه این مجموعه در معماری عرفانی_اسلامی است. بنابراین مسئله این است که چه نمونه هایی از معماری عرفانی_اسلامی در ساخت این بنا به کار رفته است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده است. هر یک از بناهای این مجموعه از نظر معماری بررسی شده و تزیینات معماری که در ساخت این بنا ها به کار رفته است، با تزئینات معماری عرفانی_اسلامی مقایسه شده است. تطبیق معماری این بنا ها و کتیبه های نوشته شده با خط ثلث و کوفی، نقوش گیاهی انواع گل و گیاه و نقوش هندسی به کار رفته در ساخت این بنا ها نشان از آن دارد که؛ می توان این مجموعه را مربوط به معماری اسلامی دانست.

Authors

نظیفه تباینی

دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان امام سجاد(ع) واحد بیرجند پردیس امام سجاد(ع)

فائزه قادری

استاد دانشگاه فرهنگیان