آرمانشهر از منظر مکتب اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC01_008

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

اندیشه آرمانشهر و خلق شهر آرمانی در تمام مکتب ها و اندیشه های جهان وجود داشته است. شاه عباس با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث پیامبران توانسته آرمانشهر معنوی خود را در شهر اصفهان طنین انداز کند. هدف از این پژوهش بررسی آرمانشهر مکتب های اصفهان و شناخت ویژگی های شهر آرمانی موجود در این مکتب می باشد. روش تحقیقی که برای این مقاله در نظر گرفته شده؛ توصیفی – تحلیلی از نوع کتابخانه است و اطلاعات این مقاله از طریق پایان نامه ها و مقالات نوشته شده در این زمینه گردآوری شده است. آرمانشهر شاه عباس با تاکید بر معماری ایرانی اسلامی طراحی شده و از همه مهمتر شاه عباس در طراحی شهر ایده آل خود از مشارکت مردم کمک گرفته است و تلاش نموده شهری را طراحی کند که نیازهای مردم در تمام بعدها را پاسخ دهد.

Keywords:

مکتب ا صفهان , آرمان شهر در مکتب ا صفهان , آرمان شه ر , آرمان شهر صفویه , آرمان شهر شاه عباس , سبک اصفهانی

Authors

زهره سلحشور

دانشجو دکتری معماری؛ واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران، ایران

سید علی نوری

استادیارگروه معماری؛ واحد کرمانشاه؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ کرمانشاه ؛ ایران