سیر تاریخی ساختار تربیت معلم از گذشته تا به امروز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP17_044

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

هدف اساسی این مقاله معرفی سیر تاریخی ساختار تربیت معلم در آموزش وپرورش ایران می باشد که از زمان تاسیس دارالفنون درسال ۱۲۲۸ ه.ش و وزارت علوم در سال ۱۲۳۲ ه.ش آغازشده که از سال ۱۲۹۷ مراکز تربیت معلم به صورت رسمی و قانونیگسترش یافته است. معمولا آموزش وپرورش هر کشوری توسط معلمان آن کشور شکل می گیرد که بایستی سطح دانش آن ها درتمام زمینه ها افزایش یافته تا تاثیرات مثبتی بر دانش آموزان و تبع آن در جامعه و نسل های بعد داشته باشد و همچنین توجه بهتاریخچه و سیر تاریخی ساختار تربیت معلم و مسائل پیرامون آن ازجمله مباحثی است که می تواند کارشناسان و صاحب نظران رادرزمینه برنامه ریزی برای آینده در حوزه آموزش وپرورش یاری دهد. با توجه به ماهیت پژوهش انجام شده روش مورداستفاده مامروری تحلیلی می باشد لذا از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی بهره برده ایم. در این تحقیق به بررسی دوره هایمختلف سیر تاریخی ساختار تربیت معلم پرداخته ایم که ۵ دوره مهم را شامل می شود: ۱. دوره تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات وسایر مراکز تربیت معلم ۲. دوره تاسیس دانشسرای مقدماتی، عالی و دیگر مراکز و تصویب قانون تربیت معلم ۳. دوره بازنگری دربرنامه های تربیت معلم و گسترش مراکز ۴. دوره رویکردهای مختلف به تربیت و تامین معلم، تعطیل یا محدود شدن تدریجی مراکزتربیت معلم ۵. دوره تاسیس دانشگاه فرهنگیان.

Keywords:

تربیت معلم , سیر تاریخی و تحول ساختاری

Authors

زهرا خزایی علی آباد

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه گیلان

فاطمه امیری گنگری

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان آمل