تحلیل شعر" برخیزشتربانا" از ادیب الممالک فراهانی و بررسی سبک و زبان شعری آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LCONF07_073

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

در این تحقیق با ذکر مختصری از زندگانی واحوالات میرزا محمدصادق ادیب الممالک فراهانی وهمچنین بررسی ویژگی های مهم دراشعارش مثل وطن دوستی، ظلم ستیزی، ابراز انزجار از دشمن، عبرت اسلامی، حق طلبی، ستایش آزادی ومشروطه وبخصوصستایش وتهنیت از پیامبراکرم حضرت محمد (ص) ومضامینی ازاین دست می پردازد. نوع مضامین که ادیب دراین شعر بکار بردهمستقیم وغیرمستقیم است. دربیان غیرمستقیم او با دودسته از حکایات و تمثیلات واتفاقات تاریخی وسمبل ها واستعارات وموضوعاتیمانند ایران، استبداد، استثمار، مشروطیت، و بیزاری از مشوطه خواهان دروغین می پردازد.

Keywords:

Authors

فاطمه کریم پور

کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور شیراز

عباس سعیدی پور

استاد دانشگاه پیام نور تهران