اعتبار سنجی فقهی مصرف زکات و خمس جهت مبارزه با کرونا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COQFH01_145

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تحمیل بار مالی مضاعف بر دولت و ملت، ضرورت تامین مالی فراتر از بودجه کل کشور از طرق دیگر اجتناب ناپذیراست. با وجود این که موارد مصرف خمس و زکات مشخص است، تخصیص بخشی از عواید حاصل از آن دو جهت مبارزه با بیماری کرونا مشروط به اعتبار سنجی آن از منظر شریعت اسلام، معاضدت به منابع مالی و بودجه کشور و در نتیجه کادر درمان در خصوص مبارزه بهتر با کرونا خواهد بود. این پژوهش با بررسی آیات و روایات و منابع فقهی به دنبال امکان سنجی توسعه دایره مصرف خمس و زکات در این زمینه می باشد. با روش توصیفی – تحلیلی نتایج حاکی بر آن است که استفاده بخشی از سهم امام با نظر ولی فقیه و بخشی از عواید حاصل از زکات با گسترش محدوده فی سبیل الله جهت مبارزه با کرونا که قطعا مصرف مطابق با قواعد مورد تایید شارع مقدس است، مشروع می باشد.

Authors

سیده فاطمه طباطبائی

استادیار، گروه الهیات، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران.

عرفان حاجیان

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران