مروری بر عملکرد کشت آغازگر در پنیر با تمرکز بر اهمیت و کاربرد سویه های بومی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF05_046

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

Abstract:

کشت های میکروبی نقش مهمی در ویژگی های حسی و منحصر به فرد محصولات لبنی از جمله پنیر ایفا می کنند. با توجه به محدود بودن تولیدکنندگان کشت های میکروبی در دنیا و سازگاری سویه های میکروبی هر منطقه جغرافیایی، مطالعه و بررسی کشت های میکروبی می تواند امری ضروری در صنعت غذا با شد. در این مطالعه مروری سعی شده ا ست که پس از برر سی نقش کشت های میکروبی به عنوان آغازگر به اهمیت جدا سازی و استفاده از سویه های بومی و وحشی جهت استفاده از این کشت ها در صنعت غذا پرداخته شود.

Keywords:

سویه های بومی , کشت آغازگر , باکتری های اسید لاکتیک , پنیر

Authors

زهرا ابراهیمی

دانش آموخته ی رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدمهدی حجاری

دانشجوی دکترای رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان