ارزیابی تغییرات رفتاری مرتبط با بهداشت و ایمنی مواد غذایی در طول شیو ع COVID-۱۹

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF05_087

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

Abstract:

هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با بهداشت و ایمنی مواد غذایی در طول شیوع کووید- ۱۹ بود. در این مطالعه مقطعی از پرسشنامه دیجیتالی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳۶ سوال در سه بخش مشخصات دموگرافیک، آگاهی از بهداشت مواد غذایی در دوران اپیدمی ویروس کرونا و عملکرد بهداشت مواد غذایی قبل و بعد از شیوع کووید- ۱۹ بود. با توجه به اینکه آگاهی مردم از موارد ذکر شده می تواند بر انتخاب گروه های غذایی و کیفیت رژیم غذایی افراد تاثیرگذار باشد، معرفی منابع اطلاعاتی معتبر و ارائه آموزش های لازم به افراد جامعه می تواند به اصلاح باورها و رفتارها در خصوص بهداشت مواد غذایی در دوران شیوع کرونا منجر شود .

Authors

هانیه رساله

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کیمیا جلیلیان

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هدیه بیات غیاثی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

پارسا ابوالحسنی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

شیما معززی

استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهرا ن