مدل مرجعOSIدر شبکه های کامپیوتری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ONFNASHR01_068

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر، رشد فراوانی کرده و سازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند. هر شبکهکامپیوتری باید با توجه به شرایط و سیاستهای هر سازمان، طراحی و پیاده سازی گردد؛ در واقع، شبکه های کامپیوتری زیرساختهای لازم رابرای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛ در صورتی که این زیر ساختها بهدرستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه،.] مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه و تطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود

Authors

علیرضا محمودی فرد

مدرس دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

محمدمتین دولتی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران