آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 397

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAWT-12-23_009

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1401

Abstract:

فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تامین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالبا قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.

Authors

مهدی آقاجانی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

سید محمود میرخلیلی

دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم

احمد حاجی ده آبادی

دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار، (تهران: نشر میزان، ...
 • تاجیک، محمدرضا، جامعه امن در گفتمان خاتمی، (تهران: نشر نی، ...
 • جعفری، مجتبی، جامعه شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق ...
 • خالقی، علی، آئین دادرسی کیفری، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای ...
 • دلماس مارتی، میری، «پارادایم جنگ علیه جرم؛ مشروع ساختن امر ...
 • ژان، پرادل، اندیشه های کیفری، مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی، ...
 • طاهری، سمانه، سیاست کیفری سخت گیرانه، (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲) ...
 • غلامی، حسین و همکاران، اصل حداقل بودن حقوق جزا، (تهران، ...
 • کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ...
 • میشل بست، ژان، جامعه شناسی جنایت، مترجم: فریدون وحیدا، (مشهد ...
 • نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و ...
 • مقالاتپرستش، رضا، و خسروی دانش، سحر ، «مطالعه رعایت قواعد ...
 • حبیب زاده محمدجعفر؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ کلانتری، کیومرث، «تورم ...
 • خیری، حسن، «بررسی جامعه شناختی قانون حمایت از آمران به ...
 • داوری، اسداله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، نشریه حقوق اساسی، ...
 • ساداتی، سیدمحمدجواد و نوبهار، رحیم، «تاملی در زمینه های شکل ...
 • سبزه ای، محمدتقی، «جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی: تحلیل ...
 • شیدائیان، مهدی و شیدائیان، زینب، «رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ...
 • صدر توحیدخانه، محمد، «حقوق در چنبره دشمن»، تازه های علوم ...
 • گلدوست جویباری، رجب و ابراهیمی منش، مهران، «حق برخورداری مظنونان ...
 • مقدسی، محمدباقر و فرجیها، محمد، «ویژگی های سیاست های کیفری ...
 • نایبی، هوشنگ؛ معیدفر، سعید؛ سراج زاده، سید حسین؛ فیضی، ایرج، ...
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «کیفر شناسی نو- جرم شناسی نو ...
 • نوبهار، رحیم و صیقل، یزدان، «ویژگی ها و راهبردهای کیفرشناسی ...
 • رساله ها و پایان نامه هاآتشی، المیرا، مهلت معقول در ...
 • خزائی، علی، نقش و تاثیر افکار عمومی بر سیاست جنایی، ...
 • مقدسی، محمدباقر، عوام گرایی کیفری و جلوه های آن در ...
 • Amnesty international, Fair Trial manual, Second edition, U K, Amnesty ...
 • Arie Freiberg, Karen Gelb, Penal Populism, Sentencing Councils and Sentencing ...
 • Ashworth, Andrew (۱۹۹۲), Principles of Criminal Law, Oxford University Press ...
 • Garland, D., “Introduction: The meaning of mass imprisonment”, in Garland, ...
 • Husak, Douglas, Criminal Law Theory; in The Blackwell Guide to ...
 • Jewkes, Y., “Media representations of criminal justice”, in Muncie, J., ...
 • Pratt, J., “Penal populism and the contemporary role of punishment”, ...
 • ب) انگلیسیWood, William R, Punitive Populism, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/ ۹۷۸۱۱۱۸۵۱۷۳۹۰.wbetc۱۴۰ ...
 • نمایش کامل مراجع