طراحی الگو جهت تبیین نقش دانشگاه در توسعه تعهد حرفه ای دانشجویان پرستاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJME-22-85_024

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

Abstract:

مقدمه: با توجه به این که تعهد درحرفه پرستاری به طور مستقیم بر خروجی عملکرد و رفتار حرفه ای تاثیرگذار می باشد و تربیت پرستاران متعهد و ماهر یکی از ماموریت های دانشگاه ها است، لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل دانشگاهی موثر بر توسعه تعهد حرفه ای در دانشجویان پرستاری انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه آمیخته است که در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی توصیفی تحلیلی می باشد. نمونه های آماری در بخش کیفی ۲۰ نفر از مدیران بیمارستان های فیاض بخش و البرز و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بودند که به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب و در بخش کمی ۳۰۵ نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بودند که به روش تصادفی ساده در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که داده ها توسط نرم افزار های maxqda ۲۰۲۰ و Smart pls۳ تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: پس از مصاحبه و تحلیل محتوای داده ها، عوامل دانشگاهی موثر بر تعهد حرفه ای در دو بعد زمینه ای و آموزشی استخراج گردید که به عنوان چارچوبی برای ساخت پرسشنامه به کار گرفته شد. داده های حاصل از پرسشنامه با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل و الگو طراحی شد که پس از ارزیابی و تایید پایایی و روایی در دسته الگوهای بسیار خوب با قدرت تعیین و پیش بینی قوی قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به این که آموزش اصول تعهد حرفه ای در بین دانشجویان و آماده کردن آن ها برای زندگی حرفه ای آینده، بخش مهمی از مسوولیت دانشگاه ها است بنابراین الگوی طراحی شده می تواند به عنوان چارچوبی در برنامه ریزی های آموزشی مد نظر مدیران قرار گیرد.

Authors

ماندانا آرش

Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,

نادرقلی قورچیان

Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

پریوش جعفری

Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

اختر جمالی

Department of Social Medicine, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Parnoon M, Naami A, Hashemi S E, Beshlideh K, Parnoon ...
 • Karimi A, Jahan J. [Developing a communication model between empowerment ...
 • Keshmiri F, Farahmand S, Bahramnezhad F, Hosseinnejad H. Exploring the ...
 • Masoumi R, Asghari F, Mirzazadeh A. [What is medical professionalism ...
 • Jafaraghaee F, Ebadi A, Dehghanzadeh S, Mehrdad N. Development and ...
 • Wang L, Yu P. Impact of exemplar education program on ...
 • Duran S, Celik I, Ertugrul B, Ok S, Albayrak S. ...
 • Ozkan SS, Akbas P, Sozbir YS. Nurses’ exposure to violence ...
 • Karimzadeh M, Ebrahimzadeh Dastjerdi R, Najafinejad A. [Identifying and analyzing ...
 • Gobadi Z, Narimani M, Taklavi S. [The role of religious ...
 • Haugland B, Lassen R, Giske T. Professional formation through personal ...
 • Wang SC, Kao YH. Study on professional commitments of nursing ...
 • نمایش کامل مراجع