بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 217

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJSDS-14-3_004

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

Abstract:

هدف تحقیق حاضر تحلیل اثرات بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزش ایران بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده است. جامعه تحقیق اعضاء هیات علمی ۵ دانشگاه کشور و نمونه بر اساس تصادفی طبقه ای ۲۶۳ نفر بوده است. ابزار تحقیق برگرفته از ترکیبی از شاخص های سیاست های کلی اسناد بالادستی مدل کسب و کار لندن (۲۰۱۳)، و با روایی تاییدی و پایایی بالا، بوده است. روش تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS، معادلات ساختاری بوده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار مولفه ی بازاری فردی بر غیر بازاری فردی، غیر بازاری اجتماعی و بازاری اجتماعی به صورت مستقیم بوده است، همچنین بازاری اجتماعی بر غیر بازای اجتماعی و غیر بازاری فردی اثر مستقیم داشته است. از طرفی بازاری فردی بر غیر بازاری اجتماعی و غیر بازاری فردی اثر غیر مستقیم داشته است.

Keywords:

Market-Social , Market-Individual , Non-Market-Social and Non-Market- Individual

Authors

روح اله باقری مجد

Assistan Prof. Department of Management and planing, sistan and bluchestan university, Zahedan, iran

میرسید عباس زاده

Prof. Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

محمد حسنی

Prof. Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

یداله مهرعلی زاده

Prof. Department of Educational Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

ابراهیم صالحی عمران

Prof. Department of Educational Management, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adami, A., & Nasrollahi, R. (۲۰۰۷). Civilizational University, Historical Necessity ...
 • Ahmadzadeh, M. H. (۲۰۱۱). Science, University and Civilization, documenting the ...
 • Azizi, N. (۲۰۰۸). “The Challenges and Failures of University Education ...
 • Baum, S., Ma, J., & Payea, K. (۲۰۱۳). “Education Pay" ...
 • BIS (۲۰۱۳). “The Benefits of Higher Education Participation for Individuals ...
 • BIS (۲۰۱۱). “Supporting analysis for the HE White Paper. Department ...
 • Blanden, J., Gregg, P. & MacMillan, L. (۲۰۱۰). “Intergenerational persistence ...
 • Bloom, D., Hartley, M. & Rosovsky, R. (۲۰۰۶). “Beyond private ...
 • Borgonovi, F. & Miyamoto, K. (۲۰۱۰). “Education and civic and ...
 • Borgonovi, F. (۲۰۱۲). “The relationship between education and levels of ...
 • Brand, J. (۲۰۱۰). Civic Returns to Higher Education: A note ...
 • Bynner, J. (۲۰۰۳). “Revisiting the benefits of higher education. Report ...
 • Conlon, G. & Patrignani, P. (۲۰۱۱). “The returns to higher ...
 • Currie, J. & Moretti, E. (۲۰۰۳). “Mother's Education and the ...
 • Cutler, D. & Lleras-Muney, A. (۲۰۱۰). “Understanding Differences in Health ...
 • Ebrahimi, M., Gholizadeh, AA., & Alipour, A. (۲۰۱۵). “The Relationships ...
 • Eslami, M. (۲۰۰۸). The University of Civilization A Bridge Between ...
 • European Commission (۲۰۰۹). The World in ۲۰۲۵. Rising Asia and ...
 • Feinstein, L. & K. Duckworth (۲۰۰۶). Are there effects of ...
 • Feinstein, L., Budge, D., Vorhaus, J. & Duckworth, K. (۲۰۰۸). ...
 • Feld, L. P., Fischer, J. A. & Gebhard, K. (۲۰۱۰). ...
 • Fletcher, J. & Frisvold, D. (۲۰۰۹). “Higher Education and Health ...
 • Galindo-Rueda, F., & Haskel, J. (۲۰۰۵). Skills, Workforce Characteristics and ...
 • Ghaneirad, MA., Toloo, A., & Khosrokhavar, F. (۲۰۰۸). “Factors, Motives ...
 • Hermansson, K. (۲۰۱۰). Graduates significantly enhance productivity and economic activity ...
 • Hogarth, T., Winterbotham, M., Hasluck, C., Carter, K., Daniel, W.W., ...
 • Justman, M., & Gradstein, M. (۱۹۹۹). “The Industrial Revolution, Political ...
 • Kazemi, A. (۲۰۰۸). “Problems with Measuring the Country's Scientific Output”, ...
 • Keller. K. (۲۰۰۶). “Investment in Primary, Secondary, and Higher Education ...
 • Khorramshad, M., Adami, A. (۲۰۰۹). “Islamic Revolution: a Civilization-building Revolution; ...
 • Madhoshi, M., & Niazi, E. (۲۰۱۰). “Investigating and explaining the ...
 • Mandemakers, J. & Monden, C. (۲۰۱۰). “Does education buffer the ...
 • Masnavi, A., Saam-Aram, E., Hosseini, S. A., Aghabakhshi, H., Foroufgan, ...
 • McGuinness, S. (۲۰۰۶). “Overeducation in the Labour Market”, Journal of ...
 • McMahon, W. W. (۲۰۰۹). “Higher Learning, Greater Good: the private ...
 • Mehrbani, V. (۲۰۱۵). “Explanation of Family Instability Based on the ...
 • Mueller, D. C., & Thomas, S. (۲۰۰۳). “The Economic Effects ...
 • Munro, M. (۲۰۱۰). Students as catalysts for city and regional ...
 • Naderi, A. (۲۰۰۸). “Comparative-Efficient Evaluation of University Education: An Appropriate ...
 • OECD. (۲۰۱۱). Education at a Glance: OECD Indicators. Aviable frome: http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-۲۰۱۱_eag-۲۰۱۱-n;jsessionid=۱ucfhfiwdqnpd.x-oecd-live-۱ ...
 • OECD. (۲۰۱۲). Education at a Glance: OECD Indicators. PP.۱-۵۶۸. Aviable ...
 • Rafieipor, F. (۲۰۰۲). The obstacles to scientific development in Iran ...
 • Rumberger, R. (۱۹۸۱). “The rising incidence of overeducation in the ...
 • Serajzade, H., & Feizi, I. (۲۰۰۷). “Drugs and Alcohol Use ...
 • Serajzade, SH., & Babaei, M. (۲۰۰۹). “Violations of formal and ...
 • Tsai, Y. (۲۰۱۰). “Return to overeducation: A longitudinal analysis of ...
 • Tsang, C. & Levin, M. (۱۹۸۵). “The Economics of Overeducation”, ...
 • Verhaest, D. and Omey, E. (۲۰۱۲). “Overeducation, undereducation and Earnings: ...
 • Walker, L., & Zhu, Y. (۲۰۱۳). The impact of university ...
 • نمایش کامل مراجع