بررسی روابط میان زبان، تاریخ و فرهنگ ، با مروری بر آثار نویسندگان فرانسوی زبان الجزایر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF13_101

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

Abstract:

الجزایر از جمله مستعمرات سابق دولت فرانسه است ، و حضور ۱۳۲ ساله کارگزاران استعمار فرانسوی در این کشور تاثیرات قابل توجه و غیرقابل انکاری را بر عرصه های مختلف از جمله زبان و ادبیات برجای گذاشته است . در واقع ، علی رغم گذشت بیش از ۶۰ سال از استقلال الجزایر، هنوز ارکان مختلف حیات اجتماعی -فرهنگی این کشور به طرز مشهودی یادآور این واقعه سیاسی -تاریخی هستند. در این مقاله برآنیم تا ضمن مرور کوتاهی بر تاریخ الجزایر و به ویژه روابط این کشور با فرانسه ، به تشریح چرایی و چگونگی پدید آمدن نسلی از نویسندگان الجزایری تبار بپردازیم که زبان فرانسوی را به عنوان زبان نوشتار برگزیده و آثاری را در گونه های مختلف ادبی بدین زبان خلق کرده اند و در عین حال مبدع کارکرد جدیدی از زبان فرانسه آمیخته به گویش های محلی عربی و بربری رایج در الجزایر بوده اند. این مطالعه موردی و جزئی فرصتی را برای اندیشیدن در خصوص کلیت روابط میان زبان، تاریخ و فرهنگ فراهم می آورد.

Authors

زینب رضوان طلب

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران.