پیش آیندها و پس آیندهای رفتارسیاسی در سازمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BSM-13-31_003

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

Abstract:

وجود رفتارهای سیاسی در هر سازمانی امری طبیعی و غیرقابل اجتناب می باشد. آگاهی از عوامل و نتایج این رفتارها در سازمان نقش مهمی در کاهش آثار سوء رفتارهای سیاسی در سازمان دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عوامل و پیش آیندهایی موجب بروز رفتارهای سیاسی می شوند؟ وقوع رفتارهای سیاسی چه نتایج و پس آیندهایی در سازمان بدنبال خواهد داشت؟ چگونه می توان رفتارهای سیاسی در سازمان را به نحو مطلوب مدیریت کرد؟ پس از بررسی مفاهیم و نگرش ها به رفتار سیاسی در سازمان و بیان انواع رفتارهای سیاسی در سازمان ، مقالات و پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند و عوامل ایجاد رفتار سیاسی شامل ۲۹ مولفه و نتایج حاصل از این رفتارها شامل ۱۸ مولفه شناسایی شدند . سپس با نظر سنجی از یک نمونه ۲۳۴ نفری از جامعه آماری ۶۰۰ نفری صحت مولفه های شناسایی شده مورد بازبینی و تایید قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تحلیل مسیر ، الگوی تحقیق بدست آمد.

Keywords:

رفتار سیاسی در سازمان , پیش آمدها و پس آیندها , سیاست در سازمان , تکنیک معادلات ساختاری

Authors

محمد فارسی

دانشگاه خوارزمی

مهدی خیراندیش

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید ستاری