آقای دکتر Mahdi Kheirandish

Dr. Mahdi Kheirandish

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176108)

32
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers