بررسی قابلیت شناور سازی کانی استیبنیت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 178

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGMCD01_002

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1402

Abstract:

فلز آنتیموان به عنوان یک فلز استراتژیک با کاربردهای متعدد در زمینه های مهمات نظامی، صنایع رنگ و نساجی، الکترونیک،داروسازی و ساخت کاتالیزور می باشد. وجود ذخایر با ارزش آنتیموان در کشور ما را ملزم به دستیابی به روشهای فرآوری باهدف تولید فلز خالص و جلوگیری از خام فروشی می کند.یکی از این روشها که می تواند به عنوان روشی مطمئن جهت افزایش ارزش نهفته این ماده معدنی مورد استفاده بهینه قراربگیرد، فلوتاسیون است. در این مطالعه نمونه معدن سفیدآبه مورد بررسی و مشخصه یابی قرار گرفت. مشخصه یابی نمونه بااستفاده از روش پراش اشعه ایکس (XRD) و روش آنالیز شیمیایی (ICP) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه پارامترهایخردایش نمونه شامل تعیین اندیس کار، آنالیز دانهبندی و تعیین زمان بهینه خردایش بررسی و تحلیل شدند، مقدار اندیسکار معادل (۳)۷/۸۲(gr)/cm بود. آنالیز دانه بندی (d۸۰) خوراک و محصول نهایی به ترتیب ۱۷۰۰ و ۱۳۰ میکرون و مقدارزمان بهینه خردایش ۷ دقیقه محاسبه شدند.پارامترهای فلوتاسیون بررسی شده در این تحقیق شامل غلظت کلکتور، غلظت فعالکننده، pH و درصد جامد بود. غلظتکلکتور (آمیل گزنتات پتاسیم) بهینه ۹۰۰(gr)/ton، غلظت فعال کننده (سولفات مس) pH, ۱۷۰۰(gr)/ton بهینهمعادل ۶ و درصد جامد بهینه نیز ۲۲ درصد بوده است. حداکثر بازیابی و عیار بدست آمده در این مطالعه نیز ۸۶ و ۴۲/۶۹درصد بود.

Authors

سعید پاکدین پاریزی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی ، موسسه علامه جعفری رفسنجان، رفسنجان، ایران

مهدیه بادیه نشین

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

مجید یونسی

عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی ، موسسه علامه جعفری رفسنجان، رفسنجان، ایران