بررسی اثرگذاری احداث و بهره برداری از نیروگاه های هسته ای بر تعاملات آب و انرژی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NWWCE04_254

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1402

Abstract:

آب و انرژی ، دو منبع حیاتی برای توسعه زیرساخت های اساسی به منظور دست یابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ، در جوامع امروزی به شمار می آیند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ و در عین حال پیچیده و عمیق این دو منبع ، ارزیابی تاثیرات احتمالی بر منابع آب در دسترس ناشی از تولید برق، از اقدامات ضروری است تا تحولات احتمالی موثر بر ارتباطات میان آب و انرژی و تضمین امنیت دسترسی به آنها، در تدوین سیاست گذاری های بلندمدت در مقیاس ملی و حتی بین المللی در نظر گرفته شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات ساخت و بهره برداری از نیروگاه های تولید برق هسته ای بر کیفیت منابع آب است . تولید برق هسته ای با وجود دارا بودن مزیت های فراوان نسبت به سوخت های فسیلی به ویژه عدم انتشار گازهای گلخانه ای ، اثرات زیست محیطی زیادی نظیر اثرات مخرب دفن میله های سوخت هسته ای و تغییر کیفیت منابع با هدف خنک سازی رآکتورهای هسته ای ایجاد می کند. این گروه از نیروگاه ها، که به علت نیاز به وجود آب فراوان در نزدیکی آبهای سطحی احداث می شوند، تاثیرات بسیار مخربی بر کیفیت و کمیت منابع آب در دسترس گذاشته و زیست بومهای آبی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش ، ابتدا مهم ترین اثرات نامطلوب ناشی از احداث نیروگاه های تولید برق هسته ای بر منابع آب مورد بررسی قرار گرفته و سپس ، اثرگذاری آن بر وضعیت عرضه و تامین آب مورد نیاز در کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به کمبود منابع آب در این منطقه ، در سالهای آینده شرح داده می شود.

Keywords:

نیروگاه تولید برق هسته ای , کیفیت منابع آب , چرخه سوخت , زیست بوم آبی , کشورهای حوزه خلیج فارس.

Authors

پروین گلفام

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی، دانشگاه قم، قم، ایران ،

پریساسادات آشفته

دانشیار، گروه مهندسی عمران، مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی، دانشگاه قم، قم، ایران