مطالعه خصوصیات تریبولوژیکی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی مورد استفاده در پره های تورین بخار شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF06_089

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1402

Abstract:

در صنایع نیروگاه های بخار بویژه در توربین های بخار شرکت های تولید نیشکر،فولاد های زنگ نزن مارتنزیتی در اجزای مختلفی که همواره تحت شرایط سایش لغزشی و رفتگی هستند به کار رفته است.پره LP توربین بخار ،بدلیل کاهش فشاری که در اثر تقطیر بخار به وجود می آید به قطرات ریز آب برورد کرده و دچار پدیده سایش از نوع رفتگی می شود.در این تحقیق خصوصیات سایش لغزشی Wear و رفتگی Erosion فولاد مارتنزیتی ۴۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور نمونه های سایشی تحت بار ثات در سرعت هیا مختلف آزمایش شدند.همچنین برای مطالعه رفتار رفتگی این فولاد،دستگاهی در آزمایشگاه طراحی شد و اثر زمان و زاویه رفتگی در ۳ زاویه ۳۰،۴۵، و ۹۰ درجه در محیط آب صنعتی مور استفاده در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان و در معرض برخورد ذرات ساینده سیلیس،مورد بررسی قرار گرفت و نرخ رفتگی محاسبه گردید.پس از انجام آزمایش ،در هر دو مورد سایش لغزشی و رفتگی مکانیزم های تخریب سطحی به وسیله عکس های گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت

Keywords:

فولاد زنگ نزن مارتنزیتی , سایش لغزشی , رفتگی , مکانیزم تخریب سطحی

Authors

محمدرضا توکلی شوشتری

استادیار ،گروه مهندسی مواد،دانشکده مهندسی،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

سید محمد لاری بقال

دانشیار،عضو هیئت علمی رشته مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

سید رضا علوی زارع

دانشیار،عضو هیئت علمی رشته مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

ابراهیم موسوی پور

شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی ،ایران