آسیب شناسی کالبدی سیما و منظر شهری مورد کاوی: منطقه چهار شهرداری ارومیه خیابان امام

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF05_001

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

Abstract:

شهرسازی در دنیای معاصر با توجه به رشد جمعیتی و نیازهای ملزوم آن روند بسیار شتاب زده ای را به دنبال داشته است که سبب ایجاد ساختمان های بی هویتی در بدنه شهری گشته که بیشتر خود محور بوده و توجهی به بافت شهری و کالبدی نداشته است این بدنه ها پیامدهایی همچون به هم ریختن نظام بصری و دگرگونی کالبدی و کارکردی در سیمای شهری را به همراه داشته است که این مخاطرات در بافت های تاریخی بیش از بیش نمود پیدا می کند بخصوص این روند در بدنه شهرهای در حال ،توسعه بیشتر نوستالوژی و حس تعلق به مکان را در این فضاها تحت الشعاع قرار می دهد که نمونه موردی آن بدنه شهری بافت تاریخی خیابان امام ارومیه می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و روش تحقیق بصورت ،میدانی تحلیلی می باشد که با تحلیل داده های حاصل به آسیب شناسی انگاره های نظام بصری محدوده مورد نظر پرداخته شده است و با آنالیز پیامدهای بصری و کیفی ،آن راهکارهایی جهت ساماندهی و نظامندی بافت موجود ارائه شده است

Authors

نوید نوزاد

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه، ارومیه، ایران

جمیله حیاتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

میلاد محمودی رضائیه

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه، ارومیه، ایران

راحله حسنی علی ملک

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه، ارومیه، ایران