الزامات و ارتباط سبک های رهبری و بهبود عملکرد سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 352

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF15_041

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

رویکردهای مختلفی وجود دارند که به مدیران در پیشبرد اهداف سازمانی کمک زیادی می کنند. یکی از این رویکردها اتخاذ سبک مناسبی از رهبری در سازمان است. رهبری میتواند در هر سازمانی نقشی دو لبه بازی کند که هم میتواند سازمان را به اعتلا برساند و هم میتواند سازمان را به ورطه نابودی کشاند. یک ویژگی مشترک را میتوان برای هر رهبری در هر جایگاهی در سازمان در نظر گرفت و آن توانایی تشخیص جایگاه خود در سازمان در حال حاضر و در آینده است. چرا که کمک می کند در افراد زیردست خود تاثیر مطلوبی به جا بگذارد و موجبات بهره وری سازمانی را فراهم کند. تحقیق حاضر در تلاش است اهمیت و جایگاه انواع سبکهای رهبری را در سازمان مورد مطالعه و تبیین قرار دهد و ضمن مشخصکردن الزامات هر یک از این سبک ها، ارتباط آنها با بهره وری سازمانی را مورد واکاوی قرار دهد.

Authors

احد نوروززاده

استادیار، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

سجاد افتاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

پرویز ایمانی جبه دار

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

صیاد اصغری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران