بررسی روابط نوسانی بین بازار سرمایه و بازار ارز با مدل همبستگی شرطی پویا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 310

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IFACONF04_027

تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1402

Abstract:

ماهیت نوسان در بازار ارز به گونه ای است که می تواند ایجادکننده نگرانی های عمیق در سایر بازارهای مالی باشد زیرا نوسان شدید نرخ ارز موجب ایجاد نگرانی در خصوص فاکتورهای مهم اقتصادی شده و بازیگران بازارهای مالی را به سمت بازنگری در استراتژی های سرمایه گذاری خود سوق می دهد. از طرفی بازار سرمایه در چندسال اخیر شاهد نوسانات، رشدها وریزش های متعدد بوده است. نمونه آن رشد و ریزش بی سابقه شاخص کل بورس تهران در ابتدا و اواسط سال ۱۳۹۹ می باشد. با توجه به ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دو بازار به یکدیگر شناخت رفتار نوسانی این دو بازار منجر به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مناسب در مواقع بحران می شود. هدف این پژوهش تحلیل روابط همبستگی شرطی پویا و سرریز نوسانات بین بازار سرمایه و بازار ارز با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره انتخابی در قلمرو زمانی از ۱۷/۰۱/۱۳۹۹ الی ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ است. مدل همبستگی شرطی پویا به دلیل توانایی آن در گرفتن همبستگی های شرطی و کوواریانس های متغیر با زمان انتخاب شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده وجود اثرات سرریزی نوسان بین دو سری بازدهی مورد بررسی است. این نتایج می تواند در مدل های قیمت گذاری و تحلیل ریسک سبد متشکل از ارز دلار و اوراق بهادار برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان مالی و همچنین سیاست گذاران اقتصادی جهت اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش تاب آوری اقتصادی خواهد شد مفید باشد.

Keywords:

مدل همبستگی شرطی پویا , سرریزی نوسان , بازار ارز , بازار سرمایه.

Authors

سعید معین نمینی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

حسین محسنی

استادیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران