مدح درباری در دیوان خاقانی و متنبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ADCONF04_154

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1402

Abstract:

همانطور که از اسم مدح درباری پیداست، شاعر به واسطه ی نبوغ خود و یا با سفارش بزرگی به دربار راه پیدا کرده عموما برای خوشایند سلطان و اطرافیان وی مدایحی را می سروده است. هم متنبی و هم خاقانی به واسطه ی کسانی توانستهاند به دربار شاهان بزرگ راه پیدا کنند. خاقانی بواسطه ی استادش ابوالعلاء به دربار منوچهر شروانشاه راه یافت و تخلص او که حقایقی بود به خاقانی تغییر داده شد و متنبی هم بواسطه ی ابوالعشایر حمدانی به دربار سیف الدوله راه پیدا کرد.در طول تاریخ شعر عربی و فارسی یکی از دلایل رشد و شکوفایی شعر و ادب، وجود دربارهای پادشاهان و حمایت مادی و معنوی آنان از شاعران بوده است. بالطبع شاعران نیز سعی میکرده اند خود را به یکی از این دربارهای حامی شعر نزدیک سازند.

Authors

احمدنور وحیدی

استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان