سنتز سبز نانو ساختارهای بر پایه پروسکایت با استفاده از عصاره برگ نعنا آبی به منظور تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده آلی در فاضلاب تحت نور مرئی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCMP01_090

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

در چند سال اخیر، انتشار آلاینده های سمی در اکوسیستم به طور چشمگیری گسترش یافته است. ازاین رو، فتوکاتالیست های متعدد برای از بین بردن آلودگی های سمی بهبودیافته اند. ساخت فوتوکاتالیست های مبتنی بر نانو ساختارها یک استراتژی امیدوارکننده برای بهبود پتانسیل فوتوکاتالیستی است. در این راستا، نانو ساختارهای EuTiO۳ از طریق یک مسیر آسان احتراق ساخته شده اند. عوامل مختلفی ازجمله دمای کلسیناسیون می توانند بر ساختار، خلوص، مورفولوژی و اندازه ذرات نمونه ها تاثیر بگذارند. نانو ساختارهای EuTiO۳ به دلیل وجود فاصله باند کافی در ناحیه مرئی، کاندیدای خوبی برای تکامل فوتوکاتالیستی هستند. این اولین مطالعه در مورد اثربخشی فوتوکاتالیستی نانو ساختارهای EuTiO۳ تهیه شده به روش سبز می باشد. عملکرد فوتوکاتالیستی این نانو ساختارها بر روی دو رنگ (متیل بنفش، اریوکروم سیاه T) به عنوان آلاینده تحت نور مرئی بررسی شد. نتایج نشان داد که حداکثر کارایی EuTiO۳ بر روی رنگ اریوکروم سیاه T با درصد تخریب ۳/۹۶ درصد ثبت شد.

Authors

مولود ولیان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

مسعود صلواتی نیاسری

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران