تحلیل ظرفیت ها و موانع گردشگری شهرهای کوچک مورد مطالعه شهر باغبهادران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_101

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

گردشگری شهری چون با نیازهای فراغتی در درون شهر و محیط پیرامون شهر به صورت مستمر و پایدار در ارتباط است ، بخش جدایی ناپذیر خدمات شهری چندوجهی موردنیاز شهروندان دائم و غیر دائم شهری را تشکیل می دهد و علاوه بر این با ارزشهای محیطی ، میراث فرهنگی و تاریخی هر شهر ارتباطی تنگاتنگ دارد. شهرهای کوچک به دلیل آمیختگی همزمان طبیعت و جاذبه های انسان ساخت همواره یکی از پتانسیل ها و مقاصد بالقوه گردشگری به شمار می آیند. شهر باغ بهادران به دلیل موقعیت نسبی و شرایط طبیعی ویژه ای که دارد در سال های اخیر به یکی از جاذبه های گرشگری کلیدی در استان اصفهان تبدیل شده است . براساس تحلیل سوات این شهر در موقعیت تهاجمی قرار دارد و با توجه به فرصت های بیرونی متعدد و قوت های کلیدی داخلی ، امکان پیشرفت در زمینه گردشگری را در آینده نزدیک دارد.

Authors

طاها ربانی

استادیار دانشگاه یزد: گروه برنامه ریزی محیط ی

یگانه جهاندار ملک آبادی

دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یز د