سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی(مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSI-5-4_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

Abstract:

در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی،در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک و ابزار تحقیق،دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده،و سپس به بررسی ویژگیهای منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی،توسعه یافتگی،وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داده که حسن اعتماد در میان اعضای بیت،هنجارهای معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد،اطاعت و احترام رهبران محلی نقش مثبت و تاثیر گذاری بر واحد تولیدی بیت در ابعاد تنصمیم گیری بهتر،اعمال مدیریت تولید به نحو مطلوب و افزایش میزان مشارکتهای تولیدی داشته است.این شعاع اعتماد و سرمایه اجتماعی درون گروهی در سطح بیت همراه با نوع دیگری از روابط و شبکه های بین بیت ها در سطح طایفه باعث شده که سرمایه اجتماعی بین گروهی بستر مناسبی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ای تشکل های تولیدی در بعد ارشادی،ترویجی ،خدماتی از طریق سرمایه اجتماعی بین بیتی در سطح طایفه و بعد مشارکتی و تولیدی از طریق سرمایه اجتماعی درون بیتی فراهم نماید.

Keywords:

سرمایه اجتماعی , بیت , تشکل های تولیدی , نظام های بهره برداری , دانش بومی , نظام بهره برداری عشیره ای , حوزه آبریز کرخه

Authors

مصطفی ازکیا

عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سید احمد فیروزآبادی

پژوهشگر مسائل توسعه