تحلیل و بررسی ضرورت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های عمرانی شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC05_029

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1402

Abstract:

با توجه به افزایش روزافزون پروژه های عمرانی شهرداری ها، ضرورت نظارت و کنترل و هدایت صحیح پروژه ها بهسوی اهداف از پیش تعیین شده آنها کاملا قابل لمس است. لذا استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه می تواندرسیدن به این اهداف را به صورت اصولی تسهیل نماید. توجه به این نکته که هزینه این نوع پروژه ها از درآمد وبودجه خود شهرداری تامین می گردد، با هدف حفظ منابع و ذخایر شهر برای آیندگان و کاهش هزینه تمام شدهپروژه ها، پایین آمدن زمان انجام پروژه ها در جهت بهره برداری و سودآوری زودتر و سریعتر، نیاز به مدیریت قوی وکارآمد در پروژه های ساخت و ساز را دوچندان با ارزش می سازد . از این رو بکارگیری و پیاده سازی موفق یکسیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه که به نوعی بتواند کمک بسیاری در کاهش بار مالی تحمیلی به پروژه ها، کاهشزمان انجام پروژه ها و حتی افزایش کیفیت پروژه ها نماید، بسیار حائض اهمیت می باشد. به همین جهت این تحقیقبه دنبال بررسی دالیل ضروری پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی برای کنترل پروژه های عمرانی شهرداری هااست که بشود به دنبال آن، به نتایج فوق الذکر دست یافت.

Keywords:

سیستم جامع , برنامه ریزی و کنترل پروژه , پروژه های عمرانی , شهرداری ارومیه

Authors

نوید نوزاد

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه

میلاد محمودی رضائیه

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه

راحله حسنی

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه