اطلاعات کنفرانس

The fifth international conference of new ideas in management, economics, accounting and banking

تاریخ برگزاری: 29 تیر 1402
تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1402
تعداد صفحات: 1083
تعداد مقالات :60
نمایش مقالات: 36012
شناسه ملی این کنفرانس: MAEBC05
نویسندگان مشارکت کننده: 125 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fifth international conference of new ideas in management, economics, accounting and banking

نتایج 1 تا 50 از مجموع 60