مقایسه اثر دو سیستم آبیاری سطحی و قطره ای بر حجم آب مصرفی در درختان بارور پسته (مطالعه موردی شهرستان راور)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM02_215

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1402

Abstract:

پسته یکی از محصولات مهم باغبانی می باشد. این محصول علاوه بر مصارف داخلی از محصولات صادراتی مهم ایران محسوب می شود. به دلیل نقش مهم پسته به عنوان محصول صادراتی، افزایش تولید همراه با حفظ کیفیت آن ضروری می باشد. آبیاری درخت پسته نقش مهمی در کنترل زودخندانی، ترک خوردگی پوست سبز و آلودگی پسته به زهرابه ی آفلاتوکسین دارد. مقدار، دور و شیوه آبیاری بر تولید پسته تاثیر زیادی دارد؛ بنابراین مدیریت آبیاری و استفاده بهینه از آب برای آبیاری در باغات پسته لازم است. در این تحقیق دو روش آبیاری سطحی و قطره ای در دو باغ با مساحت ۵۵ هکتار به مدت دو سال در باغات پسته شهرستان راور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در روش آبیاری قطره ای حجم آب مصرفی سالانه در هکتار نسبت به روش آبیاری سطحی کمتر می باشد. علاوه بر این دور آبیاری در روش قطره ای کوتاه تر و تعداد آبیاری افزایش می یابد. همچنین در آبیاری قطره ای با ایجاد یکنواختی پخش مناسب در قطره چکان ها راندمان آبیاری بیشتر می شود.

Authors

مبینا عبدالهی فوزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

بهرام بختیاری

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران