تعیین مناسب ترین روش آب گیری از باطله های کارخانه تغلیظ ۳ مجتمع مس سرچشمه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC07_103

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

یاز به تولید روز افزون فلزات، خصوصا فلز مس از یک سو و کم شدن ذخایر پر عیار از طرف دیگر باعث نیاز به حجم زیاد آب و همچنین تولید حجم زیادی از باطله ها در کارخانه های فرآوری، خصوصا فروری مس شده است. به صورت سنتی باطله های این کارخانه ها در سد باطله دفع می شوند .تخریب برخی سدهای باطله و ایجاد هزینه های زیاد در سال هایاخیر علاوه بر هدر روی بخش زیادی از آب در سدها و ایجاد مشکلات زیست محیطی باعث حرکت صنعت به سمتآب گیری با استفاده از فیلترهای فشاری و دپوسازی خشک باطله ها شده است .از طرفی مشکلات بسیار زیاد در فیلترکنیباطله ها باعث شده که کارخانه ها قبل از تصمیم گیری به استفاده از تجهیزات آب گیری، بررسی فنی و اقتصادی کاملی درمورد آب گیری از باطله ها انجام دهند .بررسی های انجام شده در بیشتر کارخانه های دنیا نشان می دهد که اآب گیری ازباطله ها به وسیله فیلترهای فشاری در حال حاضر هزینه بسیار بالایی داشته و به جز در موارد اضطراری غیر اقتصادیمی باشد. از طرفی در بیشتر کارخانه ها نشان داده شده که استفاده از تیکنرهای خمیری به دلیل کاهش هدر روی آب و همچنین کاهش سطح مورد نیاز برای سدهای باطله حالت مناسبی می باشد. در این تحقیق با استفاده از هزینه های موجود در مجتمع مس سرچشمه بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری ۵ مدار مختلف آب گیری از باطله ها برای کارخانه تغلیظ ۳ مجتمع مس سرچشمه انجام شد .نتایج نشان داد که اقتصادی ترین مدار استفاده از تیکنر خمیری و سد باطله می باشد. بررسی های اقتصادی نشان داد که در صورت استفاده از تیکنر خمیری و سد باطله هزینه آب گیری از هر تن باطله حدود۸۱ هزار تومان است در حالی که در صورت استفاده از فیلترهای فشاری به بیش از ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر تن باطلهافزایش می بابد. بنابراین پیشنهاد می شود که از مدار تیکنر خمیری و سد باطله برای کارخانه تغلیظ ۳ مجتمع مسسرچشمه استفاده شود.

Authors

سعید زارع

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی. دانشگاه شهید باهنر کرمان

فاطمه زاهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی»دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

غلامعباس پارساپور

استادیار فر آوری مواد معدنی. گروه مهندسی معدن دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

محمدرضا یاراحمدی

رئیس فرآوری مواد معدنی. مجتمع مس سرچشمه

حسن محمودآبادی

مدیر طرح جامع آب. مجتمع مس سرچشمه