بررسی عوامل مژثر بر پیشگیری و مدیریت پدیده خودسوزی زغال سنگ در صنعت معدن کاری زیرزمینی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 252

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC07_106

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

آتش سوزی های ناشی از خودسوزی زغالسنگ، یکی از مشکلات مهم در صنعت معدن کاری زغال در سراسر جهانمحسوب می شود که نه تنها زندگی معدنکاران را به خطر می اندازده بلکه باعث به وجود آمدن آلودگی های زیست محیطیو افزایش هزینه های اقتصادی می شود. این مهم در پژوهش حاضر به روش توصیفی - استنتاجی با بررسی سابقه علمیپدیده خودسوزی به مهمترین پارامترها و علل موثر در خودسوزی زغالسنگ پرداخته است که به عنوان یک نمونه مطالعاتیسعی گردیده برای جلوگیری از نتایج زیانبار اقتصادی و دیگر پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و خسارت ها و مشکلات ناخواسته در زمینه سلامتی نیروهای انسانی فعال در یک معدن زغال سنگ، به معرفی عوامل و فرایندهایی که منجر به وقوع این پدیده در معدن می شوند با تاکید بر این نکته که باید درک و سپس اقدامات لازم برای جلوگیری از آن به عمل آید؛ راهکارها و اقدامات پیشگیرانه مطرح گردیده است.

Authors

ستایش یونسی کلاکی

ستایش بونسی کلاکی. دانشجوی دکترای معدن گرایش اکتشاف. دانشکده فنی، واحد قائمشهر دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

محمد تقوائی

استادیار گروه مهندسی معدن و زمین شناسی، دانشکده فنی، واحد قائمشهر دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران