الگوی مدیریت بحران در گفتمان های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی حوادث سیاسی ۱۳۸۸

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 235

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT01_164

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

یکی از ابعاد مهم گفتمان های امنیت ملی در دوره جمهوری اسلامی چگونگی و شیوه مدیریت بحران ها می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش فهم الگوی مدیریت بحران در گفتمان های امنیت ملی جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز می باشد. سوال اصلی پژوهش از این قرار است که » الگوی مدیریت بحران در گفتمان های امنیت ملی جمهوری اسلامی واجد چه مولفه ها و سازوکاری می باشد«؟ فرضیه پژوهش از این قرار است که جمهوری اسلامی ایران در طول دوران حیات خود به منظور مدیریت بحران از الگودی و رانی متشکل از رهبری ؛ رسانه ؛ مردم و سازمان های مردم نهاد؛ مدیران و کارگزاران نظام سود جست که به عرصه ای برای تامین امنیت ملی تعی ن پیدا کرد . بر اساس این الگو به مطالعه موردی فتنه ۸۸ پرداخته می شود. لازم به ذکر است گفتمان هایی که از ابتدای انقلاب تا به امروز در جمهوری اسلامی ایران پدیدار گشتند به مثابه خرده گفتمانی در ذیل گفتمان کلی جمهوری اسلامی قرار دارند و با وجود تفاوت در کارکردها در هر یک از خرده گفتمان ها، به دلیل ماهیت منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران از الگودی و رانی در مدیریت بحرانها بهره می گیرند. چارچوب نظری مبتنی بر بهره آزادانه از نظریه گفتمان و روش پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد.

Authors

احسان کاظمی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران