بررسی نقش حسابرس در رابطه متقابل کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO08_075

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

سازمان ها برای حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از رکود و درماندگی مالی، همواره احتیاج به بسط و توسعه سرمایه گذاری دارند. در همین راستا، یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی این سازمان ها، محدودیت در منابع است که باعث شده علاوه بر گسترش سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از اهمیت ویژه برخوردار گردد. در این زمینه شواهد نشان می دهد حسابرسی مستقل و با کیفیت، به طور بالقوه می تواند سرمایه گذاری کمتر از حد و بیشتر از حد را کاهش دهد و منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری شود. به عبارت دیگر، حسابرسی مستقل، از طریق بهبود کیفیت گزارشگری مالی، مشکلات ناشی از نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و به مدیران و سرمایه گذاران در شناسایی فرصت های بهینه سرمایه گذاری یاری می رساند. در این مقاله به بررسی نقش حسابرس در رابطه متقابل کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در مجموع با توجه به اینکه تخصص حسابرس به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی می باشد، نتایج نشان می دهد حسابرسی مستقل و با کیفیت، از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند مشکلات ناشی از انتخاب نامطلوب و هزینه ه ا را کاهش دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری و کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد شود.

Authors

ابوالفضل ماهودی

شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران