شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPP-58-2_006

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1402

Abstract:

در طی بهار و تابستان سال ۱۴۰۰، نمونه های از تنه و سرشاخه درختان کهور ایرانی (Prosopis cineraria L.) (شکل ۱) دارای علائم شانکر از جنگل ها و مراتع منطقه صحارا-سندی در استان سیستان بلوچستان جمع آوری گردید. به منظور جداسازی عامل بیماری، نمونه های جمع آوری شده با علائم شانکر و نکروز در دمای اتاق و روی کاغذ صافی مرطوب و محیط کشت آگار ۲% کشت داده شد (Pordel et al., ۲۰۱۵). به منظور شناسایی جدایه ها با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، کشت خالص در دمای ۲۳-۲۵ درجه سلسیوس روی محیط کشت سیب زمینی-هویج-آگار (PCA) تحت شرایط ۸ ساعت نور فلئورسنت و ۱۶ ساعت تاریکی برای مدت زمان ۵ تا ۷ روز قرار داده شد (Simmons, ۲۰۰۷). بعد از گذشت ۷ روز روی محیط کشت PDA، پرگنه سیاه رنگ با میسلیوم هوایی خاکستری رنگ تشکیل شد. روی محیط کشت PCA، کنیدیوم چماقی با دیواره طولی و عرض به صورت زنجیره تشکیل گردید. به منظور انجام آزمون بیماری زایی، ساقه گیاه کهور ایرانی توسط جدایه S۳BK مایه زنی گردید. بعد از گذشت یک هفته، علائمی بیماری مشابه علائم ایجاد شده در طبیعت، روی در نهال های کهور ایرانی ظاهر گردید (شکل ۳) که ابتدا برگ ها زرد و درنهایت کل گیاه خشک شد..

Authors

شقایق قرهی

گروه گیاهپزشکیف دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

عادل پردل

عضو هیئت علمی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

امیررضا امیرمیجانی

دانشگاه جیرفت

هادی درودی

Research Division of Natural Resources, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran.

محمد ابراهیم فراشیانی

Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.