کشت ترکیبی به عنوان راهکاری برای توسعه پایدار کشاورزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 179

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WREC03_164

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1402

Abstract:

گشت ترکیبی یک روش کشت گیاهان است که در آن از دو یا چندین گونه گیاهی در کنار هم استفاده کشت ترکیبی میتوان به کاهش خطر بروز بیماریها و آفتها بهبود عملکرد محصول بهبود کیفیت خاک کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی اشاره کرد برای اجرای کشت ،ترکیبی ابتدا باید گیاهانی را انتخاب کرد که با هم سازگاری و تعامل مثبتی دارند و از نظر نیازهای آبی خاکی و نوری متفاوت باشند. سپس باید محل کشت به دقت انتخاب شود. پس از انتخاب گیاهان و محل کشت باید به نحوه کشت پرداخت در کشت ،ترکیبی میتوان گیاهان را به صورت ترکیبی در ردیفهای مختلف و یا به صورت تفاوت زمانی کاشت از شامل آبیاری کاست تغذیه و مبارزه با آفتها و بیماریها است. کشت ترکیبی یک روش کشت پایدار و اقتصادی است که به بهبود عملکرد محصول افزایش باروری خاک بهبود کیفیت خاک کاهش آلودگی آب کاهش خطر بروز بیماریها و افت ها و کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی کمک میکند.

Keywords:

کشت ترکیبی , مزایای کشت ترکیبی , کشاورزی پایدار , بهبود , عملکرد کاهش نیاز به کود و سم شیمیایی

Authors

هادی حسن زاده

کارمند جهاد دانشگاهی گلستان، گرگان

محمد عبدالحسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان