بررسی جذب گاز کربن دی اکسید توسط نانو کره های سیلیکای متخلخل عامل دار شده با آمین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFE05_025

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

در این کار تحقیقاتی ، جذب گاز کربن دی اکسید توسط نانو ساختار سیلیکای متخلخل و نانو سیلیکای اصلاح شده با ترکیب آمینی تری اتیلن تری آمین مطالعه شده است . ابتدا نانو ساختار سیلیکای متخلخل و اصلاح شده با مقادیر متفاوتی با آمین با روش قالب نرم تهیه گردیده است . جهت تایید اصلاح سازه سطح سیلیکا با ترکیب آمینی از نمونه سیلیکا و سیلیکای عامل دار شده با آمین آنالیز FT-IR گرفته شد. طیف XRD مربوط به نانو ساختار سیلیکا و سیلیکا اصلاح شده با آمین بررسی شده است . در انتها، عملکرد سیلیکای خالص و سیکیکای عامل دار شده با ترکیب آمینی مورد بررسی قرار گرفته است و طبق نتایج نشان می دهند که جذب کربن دی اکسید توسط نانو سیلیکای عامل دار شده با آمین در مقایسه با سیلیکای توخالی افزایش می یابد. این موضوع به دلیل بر همکنش الکترواستاتیک گاز کربن دی اکسید با گروههای آمینی سطح سیلیکا است .

Keywords:

کربن دی اکسید , جذب , سیلیکای متخلل , تری اتیلن تری آمین

Authors

عبدالکریم قدرتی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

مریم آخوندی

استادیار،بخش شیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

عفت جمالیزاده

دانشیار، بخش شیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران