پترولوژی تودههای نیمه عمیق نئوژن در محدوده دورفک-بید

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 644

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI30_532

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

Abstract:

تودههای گدازه- گنبدی شکل محدودهی دورفک-بید در شمال سبزوار با سن چینهنگاری نئوژن،سنگهای آتشفشانی ائوسن را قطع و توسط نهشتههای رسوبی پلیوسن و کواترنری پوشیده شدهاند. حاشیهی تودهها از گدازههای با ترکیب بازالت، آندزیت بازالت فیریک و آندزیت جریانی وبخش میانی و گنبدی شکل با ترکیب آندزیت-تراکیآندزیت فیریک، داسیت آفیریک-فیریک، تراکی داسیت فیریک و کوارتز مونزودیوریت تشکیل شده است. اثری از نهشتههای پیروکلاستیک در اطرافاین تودهها دیده نشده و بررسی آنکلاوها نشان از جایگیری آنها درچند مرحله را دارد. بافت غربالی، زونینگ نوسانی و تلاطمی در فنوکریستهای پلاژیوکلاز نشان دهندهی عدم تعادل درجریان تبلور و آمیختگی ماگمایی است. در نمودارهای تمایز ماگمایی، روندهای کالکوالکالن در گدازه- های حاشیهی توده وکالکوالکالن تا کالکوالکالن پتاسیک بالا در بخش میانی تودهها دیده میشوند.در نمودارهای عنکبوتی نرمالیزه با مقادیر استاندارد گوشتهی اولیه، گدازههای بخش حاشیهای تودهها انطباق قابل توجهای با آندزیت- تراکی آندزیت بخش میانی داشته بطوری که هردو گروه دارای غنیشدگی از عناصرSr ،La ،Th ،Ba ،Rbو تهیشدگی واضح ازTi و Nb هستند. در حالی که دستهبندی الگوهای تراکیداسیت و کوارتزمونزودیوریت از بخش میانی تودهها، ضمن اینکه دارای غنیشدگی و تهیشدگی از عناصر یاد شده است ولی از نظم و دستهبندی کمی متمایز تبعیت نمودهاند. علیرغم اینکه چند نمونه در بخش پائینی قلمروی آداکیت پلات شدهاند اما خصوصیاتژئوشیمیایی آداکیتهای شاخص را ندارند. بنظر میرسد که ماگمای مولد این تودهها از ذوب بخشی گوهی گوشتهای بالای صفحهی فرورونده با درجات متفاوت غنیشدگی و به احتمال متاثر از سیالات برخاسته از صفحه فرورونده و یا ذوب بخشی بخشهای مافیک و دگرگون در بالای صفحه فرورونده حاصل شدهاند

Authors

پروانه کونانی

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، گرایش پترولوژی، پژوهشکده علوم زمین، ساز

مرتضی خلعت بری

استادیار پژوهشکده علومزمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سیدجعفر عمرانی

استادیار گروه سنگشناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهرا

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alavi-Tehrani, N. (1976). Geology and petrography in the ophiolitic range ...
 • Baumann, A., Spise, O., Lensch, G. (1983). Strontium isotopic composition ...
 • Defant, M.J., Drummond, M.S. (1990). Drivation of some modern arc ...
 • Irvine, T.N., and Baragar, W.R.A. (1971). A guide to the ...
 • Lee, C.N. (2002). The commentary on the study of magma ...
 • Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A., Zanettine, B. ...
 • Lensch, G., Davoudzadeh, M. (1982). Ophiolites in Iran, N. Jb. ...
 • Nelson, S. T., Montana, A. (1992). Sieve-textured plagioclase in volcanic ...
 • Noghreyan, M.K. (1982). Evolution geochimique, mineralogiqe, et structurale dun edifice ...
 • Peccerillo, A., & Taylor, S.R. (1976). Geochemistry of Eocene Calc-alkalin ...
 • Plank, T. (2005) _ Constraints from Thorium/La nthanum on sediment ...
 • Rossetti, F., Nasrabady, M., Vignaroli, G., Theye, T., Gerdes, A., ...
 • Shelley, D., 1993, Igneous and Metamorphic rocks under the microscope. ...
 • Spies, O., Lensch, G., Mihm, A. (1983). Geochemistry of the ...
 • Sun, S.S., McDonough, W.F. (1989). Chemical and Isotopic Systematics of ...
 • Winchester, J.A., Floyd, P.A. (1977). Geochemical discrimination of different series ...
 • نمایش کامل مراجع