بررسی نقش مدیریت ارزش در کنترل هزینه پروژه های ساخت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILCNF02_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف «بررسی نقش مدیریت ارزش در کنترل هزینه پروژه های ساخت» انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بود و داده مورد نیاز برای این پژوهش بوسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای نگارش ادبیات نظری لازم در حوزه مورد بررسی از مطالعات کتابخانه ای نیز بهره گرفته شد و پرسش نامه ها نیز از نظر پایایی و روایی مورد تایید بودند. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، مهندسان و کارشناسان پروژه های ساخت و ساز شهر اراک بودند که به سبب بالابردن اعتبار پژوهش تصمیم بر آن شد که ، ۳۸۴نفر برای پاسخ به سئوالات انتخاب شوند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد که به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد یکی از رایجترین و بهترین رویکردها برای دستیابی به پیش بینی های پروژه، مدیریت ارزش است. در واقع بر اساس مدیریت ارزش میتوان هزینه های پروژه ها را نیز کنترل کرد. زیرا این سیستم به عنوان یک ابزار هشدار سریع برای مدیران پروژه محسوب می شود تا بتوانند به کمک آن اقدامات اصلاحی و به موقع را به منظور کنترل عملکرد پروژه انجام دهند در نتیجه مدیریت ارزش در کنترل هزینه پروژه های ساخت تاثیر معناداری دارد.

Keywords:

مدیریت ارزش , کنترل هزینه پروژه های ساخت , پیش بینی زمان , پیش بینی هزینه

Authors

اسماعیل رضایی اصل

کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت