استحصال تالک از باطله های مجتمع سنگ آهن گل گهر به روش فلوتاسیون در مقیاس نیمه صنعتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZAMINCONF03_003

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

Abstract:

در این مطالعه به بررسی فرآوری تالک به روش فلوتاسیون در مقیاس نیمه صنعتی و شناخت باطله کارخانه های فرآوری مجتمعسنگ آهن گل گهر سیرجان از دیدگاه استحصال پودر تالک، پرداخته شده است. در طول این پژوهش، نمونه هایی از باطله کارخانه ها به طور ممزا و طی چند مرحله تهیه شد و با نسبت های مختلف با یکدی گر مخلوط شدند. پس از تهیه نمونه معرف، آزمایش های XRF،XRD و مطالعات میکروسکوپی بر روی آنها صورت گرفت. پس از بررسی و شناخت نمونه ها، مشخص شد که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد این نمونه ها را تالک تشکیل میدهد. با توجه به اینکه تالک دارای خاصیت آبرانی ذاتی میباشد، در این مطالعه از روش فلوتاسیونمستقیم جهت استحصال آن استفاده شد. آزمایش فلوتاسیون در شرایط یکسان، تنها با استفاده از کفساز متیل ایزوبوتیل کربونیال(MIBC) و متفرق کننده های هگزا متافسفات سدیم (SHMP) بر روی نمونه ذکر شده انجام شد. شرایط فلوتاسیون در سه مرحله رافر، کلینر و ری کلینر انجام شد. در این فرآیند پودر تالک در مرحله ی رافر به ترتیب با عیار و بازیابی ۸۱/۹% و ۱۸% در مرحله ی کلینر بهترتیب با عیار و بازیابی ۸۳/۱۶% و ۶۴/۱% و در نهایت در مرحله ی ریکلینر به ترتیب با عیار و بازیابی ۸۳/۹% و ۱۸% در مرحله ی کلینر بهمحصول بدست آمده قابل استفاده در صنایع رنگ سازی، پلاستیک سازی، سرامیک سازی، لاستیک سازی و ... می باشد

Keywords:

سنگ آهن مگنتیتی , تالک , خردایش , ممتم گل گهر , آزمایش های فلوتاسیون نیمه صنعتی

Authors

امید بیات

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان،

سیدمحمد رئوف حسینی

دکتری فرآوری مواد معد نی، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

ابراهیم عظیمی

دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان