پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل های وزن شواهد و شاخص آماری در محدوده نجف آباد

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-8-29_005

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

منابع آب زیرزمینی از باارزش ترین منابع جهت تامین آب برای مصارف مختلف به شمار می روند. در این پژوهش پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی نجف آباد با استفاده از روش شاخص آماری و وزن شواهد موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا ۴۴۸۴ حلقه چاه موجود در این محدوده که دارای آبدهی بیش تر از ۱۱ لیتردرثانیه بود به صورت تصادفی به دودسته گروه آموزش (۷۰ درصد) و اعتبارسنجی (۳۰ درصد) تقسیم شدند. سپس لایه­های رقومی متغیرهای موثر در پتانسیل آب های زیرزمینی (ارتفاع، شیب، جهت شیب، انحنای سطح، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، کاربری اراضی، خاک، سنگ شناسی، فاصله از رودخانه و تراکم زهکشی) در محیط ArcGIS۱۰.۵ ساخته شد و سپس با استفاده از روش همپوشانی وزنی، نقشه نهایی پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی تهیه شد. درنهایت برای تعیین صحت نقشه نهایی با استفاده از نرم افزار SPSS۱۹، منحنی ROC مربوط به نقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی تهیه شد. میزان دقت بر اساس این منحنی برای مدل شاخص آماری ۲/۹۳ و برای مدل وزن شواهد ۱/۷۴ درصد به دست آمد که بیانگر دقت بالای مدل شاخص آماری در مقایسه با مدل وزن شواهد برای این منطقه است. بنابراین می توان گفت استفاده از مدل های مبتنی بر GIS برای پتانسیل یابی مناطق مستعد آب زیرزمینی، مناسب و قابل اعتماد هستند و نتایج پیش بینی حاکی از این بود که لایه ­های موثر انتخابی در این مطالعه برای دست­یابی به مناطق مستعد آب زیرزمینی مناسب است.

Authors

حجت الله یونسی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان و نویسنده مسئول

حسن ترابی پوده

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

بابک شاهی نژاد

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

آزاده ارشیا

ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان