فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری

Extension and Development of Watershed Management

به این‌وسیله از صاحبنظران و پژوهشگران ضمن دعوت به همکاری علمی، تقاضا می‌گردد مقاله‌ها و آثار علمی خود را در چارچوب مسائل و موضوع‌های مرتبط با محورهای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری ارسال نمایند. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی به‌صورت فصلنامه از سال ۱۳۹۲ شروع به‌کار کرده است.

محورهای موضوعی مجله ترویج و توسعه آبخیزداری

۱- مدیریت حوزه‌های آبخیز

۲- مدیریت کارآفرینی مبتنی بر طرح‌های مدیریت حوزه‌های آبخیز

۳- حفاظت آب و خاک

۴- مدیریت سیلاب و خشکسالی

۵- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در آبخیزداری

۶- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت حوزه‌های آبخیز

۷- هوا و اقلیم‌شناسی

۸- ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات