مطالعه اسپکتروفوتومتری جذب رنگ کنگو رد توسط چارچوب فلزی -آلی MIL-۱۰۰

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANLABCO03_151

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

چارچوب های فلزی -آلی از مهمترین نانومواد متخلخل می باشند که در تصفیه پساب، به خصوص پساب های رنگی عملکرد بهینه ای را از خود نشان می دهند. در این پژوهش چارچوب فلزی -آلی MIL-۱۰۰ با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی سنتز شده و برای حذف رنگ کنگو رد از محیط آبی مورد استفاده قرار گرفته است . سنتز نمونه جاذب ها با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی و روش سنتز هیدروترمال صورت گرفته است . بررسی میزان جذب آلاینده رنگی از محیط آبی توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری انجام شده است . چارچوب فلزی -آلی MIL-۱۰۰ عملکرد بهینه ای را در حذف کنگو رد از خود نشان داده و توانایی جذب بیش از ۹۴% از آلاینده رنگی از محیط آبی را دارا می باشد

Authors

محمدرضا بیداقداری

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

فهیمه حوری آباد صبور

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

عزیز باباپور

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

مهرداد عسگری

گروه مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی ، دانشگاه کمبریج ، انگلستان