بهبود توازن بار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ساخت اهرام جیزه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONFES01_006

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

رایانش ابری تکنولوژی جدیدی است که منابع و ذخیره سازی آنلاین را با حداقل هزینه برای کاربر فراهم میکند. در رایانش ابری کاربران میتوانند از طریق اینترنت به منابع دسترسی داشته باشند و فقط به اندازه استفاده از منابع هزینه پرداخت کنند. مسائل زیادی در رایانش ابری وجود دارد اما مساله اصلی توازن بار در رایانش ابری است. توازن بار کمک میکند تا تمام بارها بین همه ماشینهای مجازی توزیع شود. در این مقاله با استفاده از الگوریتم ساخت اهرام جیزه به توازن بار در محیط رایانش ابری از طریق زمانبندی وظایف در جهت کمینه سازی زمان تکمیل وظایف پرداخته شده است. در جهت بهبود عملکرد الگوریتم ساخت اهرام جیزه از عملگرهای تعویض و وارون سازی استفاده شده تا تنوعی بیشتری در فضای پاسخ ایجاد شده و در صورت افتادن در نقاط بهینه محلی باعث خروج و یافتن پاسخ بهینه سراسری گردند. پس از مدل سازی مساله با استفاده از الگوریتم ساخت اهرام جیزه و بهبود آن به زمانبندی وظایف به ازای ۴۰ وظیفه بر روی ۴ و ۵ ماشین مجازی پرداخته و نتایج آن با الگوریتم تکاملی دیگر مانند الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری مقایسه گردید. نتایج حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ساخت اهرام جیزه با زمان تکمیل وظایف ۴۰۷ و ۳۱۸ بر اساس ۴۰ وظیفه به ترتیب بر روی ۴ و ۵ ماشین مجازی در برابر الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری دارد.

Authors

عماد علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

روشنک رفیعی نظری

عضو هیئت علمی گروه فیزیک واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

راضیه فرازکیش

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران