تاثیر فناوری در کلاس درس بر رفتار دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONG05_043

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

روندی به سمت کلاس های درسی ارتقا یافته با فناوری، به سرعت در طول پنج سال گذشته افزایشیافته است، همانطور که دانش آموزان به طور فزاینده فناوری را درک نموده اند. کلاس های درس درسراسر کشور " سیم بندی " شده اند و ناشران کتاب در حال حاضر طیف گسترده ای از مکمل هایآموزش های کامپیوتری را ارائه می دهند. در واقع، برخی استدلال نموده اند که فناوری در حال حاضردر کلاس های درس کالج نیز انتظار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی این مورد است که آیا استفادهاز فناوری در کلاس های دانشگاه روی رفتار دانش آموزان و درک دانشجو از کیفیت آموزشی تاثیر میگذارد یا خیر. این مقاله، به طور خلاصه، نتایج یک نظرسنجی اجرا شده برای دانش آموزان ثبت نامکرده در دوره های تجارت در دانشگاه های غرب میانه با اندازه متوسط را نشان می دهد. نتایج نشانمی دهد که اضافه کردن فناوری در دوره هایی که در آن قب لاا فناوری مورد استفاده قرار گرفته است بهاحتمال زیاد بر درک دانشجو از استاد و بر رفتار دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. با این حال، به نظر میرسد حذف فناوری از دوره هایی که قبلاا از آن استفاده نشده است، بر تمام جنبه های رفتار دانشآموزان، تاثیر منفی داشته باشد. به طور کلی به نظر می رسد فناوری بر جنبه های خاصی از رفتار دانشآموزان (مقدار زمانی که دانش آموزان برای مطالعه، یادداشت برداری، حضور، و تعامل با مربی خود صرفمی کنند) تاثیر خاصی نداشته باشد. در مقابل، فناوری در آماده سازی دانش آموزان برای کلاس، توجه،کیفیت یادداشت های برداشته شده، شرکت دانش آموزان در کلاس، یادگیری دانش آموزان، تمایل بهکلاس های اضافی از مربی یا در موضوع و ارزیابی کلی از دوره و مربی دارای تاثیر چشمگیری می باشد.